Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Zodpovedný a zároveň prevádzkovateľ spoločnosť ALMA Corp s.r.o, Klčové 2088/36, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, zapísaná Okresným súdom v Trenčíne, Obchodný register, oddiel: Sro, vložka číslo: 32892/R-Zbl, IČO: 50267892, DIČ: 2120246898, IČ DPH SK2120246898, prehlasuje, že vaše osobné údaje  sú spracovávané v súlade s platnou legislatívou.  Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

Kontaktné údaje správcu: ALMA Corp s.r.o, Klčové 2088/36, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, adresa elektornickej pošty: info@tunakupim.sk

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti s uzatvorením zmluvy, resp. dokončením objednávky, na základe súhlasu zákazníka.

Údaje, ktoré spracúvame v zmysle nariadenia Európského parlamentu a Rady č. 2016/679 (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie") pri uzavretí kúpnej zmluvy so zákazníkmi: 

 1. Identifikačné údaje (meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, ak nakupujete na splátky, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;)
 2. Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa)
 3. Vaše nastavenia (údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie newslettrov,)
 4. Údaje o vašich objednávkach (údaje o tovare, ktorý ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu,)
 5. Údaje o vašom chovaní na webe (produkty, ktoré si prezeráte, linky, na ktoré klikáte, spôsob pohybu na stránke ako aj údaje o zariadení prostredníctvom, ktorého si náš web prehliadate, IP adresa - odvodená poloha, zariadenie - jeho technické parametre, operačný systém, verzia, použitý prehliadač,)
 6. Záznamy z e-mailovej a chatovej komunikácie

2) Účelom spracovania osobných údajov je:

Spracovanie a doručenie objadnávky, ktorá bola vytvorená na našej webovej stránke tunakupim.sk online, telefonicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo sociálnych sietí (príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru, vybavovanie reklamacií).

Komunikácia so zákazníkom z dôvodov informovania o aktuálnom stave objednávky a získaní ďalších nevyhnutných informácií.

V prípade, ak ste sa prihlásili na odber noviniek ("Newsletters"), prostredníctvom vašho e-mailu, sú údaje využívané na zasielanie reklamných alebo obchodných oznámení.

Súhlas s odoberaním Newsletters môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v e-maile. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovaním našej zákazníckej podpory.

3) Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám iba v prípade nevyhnutnosti plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo vášho predtým vysloveného súhlasu. Údaje môžu byť poskytnuté:

Prepravným spoločnostiam, za účelom doručenia objednaných produktov alebo za účelom riešenia reklamácií

 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999
 • Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592

Spoločnostiam, ktoré spracúvajú online platby s cieľom spracovania platby na základe vašej objednávky

 • PayPal Holdings, Inc.,
 • ComGate Payments, a.s.

Poskytovatelia IT služieb

 • Smartsupp.com, s.r.o. so sídlom Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČO: 03668681
 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Verejným orgánom (napr. Polícia SR, SOI) s cieľom poskytnúť požiadované informácie v prípade kontroly.

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

4) Doba uloženia, zhromažďovania, spracovania a archivovania údajov 

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

5) Subjekt osobných údajov má právo žiadať o výpis všetkých informácií o ňom spracúvaných, opraviť, doplniť alebo zmeniť poskytnuté údaje, žiadať o obmedzenie spracovaných údajov, žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ak už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované,  podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

 V prípade dodatočných otázok či nejasností nás kontaktujte na e-mail info@tunakupim.sk

 Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť od 25. 5. 2018.