Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v rámci 14 dňovej lehoty. ( Neplatí pre objednávky na IČO! )

Zákazník - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať prípadne zložiť produkt tak, že dôjde k vyditeľnému používaniu (preliačeniny v plaste, plechu, oškretá farba, použitie skrutky atď.) a následne ho vrátiť predávajúcemu. Taktiež je potrebné tovar vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu v akom ste ho dostali! Odstúpiť od zmluvy je možné rôznymi spôsobmi (email, pošta, telefonicky) ale odporúčame postupovať takto:

Následný postup vrátenia tovaru:

1. Vyplniť formulár pre vrátenie TU (ak nemáte možnosť tlače, stačí nám údaje z formulára vypísať ručne na papier). Nezabudnite na číslo bankového účtu, nech vieme, kam vám peniaze máme vrátiť.
2. Starostlivo zabaliť balíček a priložiť faktúru (postačí aj kópia).
3. Zaslať balíček prepravcom k nám na adresu:

  • ALMA Corp s.r.o.
  • Rakoľuby 796
  • 91631 Kočovce

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade:

  • na predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený(zubné kefky, kozmetika atď... )
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

Zásielky zaslané na inú adresu, prípadne zaslané na dobierku nebudú prevzaté!

V prípade, že bol tovar objednaný podnikateľom, tzn. právnickou osobou alebo osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti (v skratke - objednávka na IČO) možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní sa na tieto objednávky nevzťahuje. 

Ak máte otázky, tak nám napíšte na mail: info@tunakupim.sk alebo na CHAT online vpravo dole na stránke.